Весна

Весна је богиња пролећа у старој словенској религији. Она је представљала рађање новог живота, плодност и ведрину. Весна је била лепа и насмејана девојка, окићена цветним венцима и белом хаљином. Некада је имала и друга имена, као Жива, Дива или Девана.

Read More

Баба Рога

Баба Рога, најчувенија словенска вештица, присутна је у многим народним причама и митологијама. На различитим језицима, ова вештица има различите имене и атрибуте. Дајте ми мало времена да вас упознам са њом.

Read More

Лесник

Лесник или Лесовик је шумски демон у словенској митологији у чијој заштити су дивље животиње и шума. Лесовика (Лешиха) је жена Лесника.Лесник је познат и под другим именима: Лешиј, Леши, Лесовик, Лесовој, Лешак, Лшен, Лесун, Лесној, Лисун, Шуман, итд.Име долази од корена старословенске речи лес (*лѣсъ [*lěsъ]) — „шума“.

Read More