земљорадња

Ознака: земљорадња

Све о здрављу и за здравље.

Традиционалан начин привређивања

Традиционалан начин привређивања динарског становништва, сточарство, био је, уз врло примитивну земљорадњу, основ привређивања до пред крај прошлога века. Од стоке гајила су се углавном говеда и свиње. Велики број…